Skip to content Skip to footer

Zakon o dopunama Zakona o ozakonjenju…

Predrag Stojanovski • avg 1, 2023

Zakon o dopunama Zakona o ozakonjenju: Privremeno priključenje svih nelegalnih objekata na mreže

Na nedavnoj sednici održanoj dana 26.07.2023. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je, između ostalog, Zakon o dopunama zakona o ozakonjenju objekata, koji se našao na dnevnom redu po predlogu Vlade Republike Srbije.

Naime, Zakonom o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, zakonodavac reguliše privremeno priključenje svih nezakonito izgrađenih stambenih objekata, bez obzira na vreme izgradnje, na različite infrastrukturne mreže. Ovo uključuje elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu, mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju.

Mogućnost priključenja će biti dostupna isključivo vlasnicima nezakonito izgrađenih stambenih objekata i stanova koji su trajno rešili svoje stambeno pitanje, uz poštovanje predviđenih rokova propisanih zakonom. Vlada Republike Srbije će preciznije urediti način, uslove i postupak za priključenje na infrastrukturu ovih lica, a Zakonom je utvrđeno da će podzakonski akt biti donet u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji.

Bitno je naglasiti da će Zahtev za privremeno priključenje morati biti podnet nadležnom organu za poslove ozakonjenja u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu podzakonskog akta. Nakon isteka ovog roka, neće biti moguće podnošenje zahteva za privremeno priključenje.

Ove promene u zakonodavstvu imaju za cilj unapređenje regulative oko nezakonito izgrađenih objekata, te obezbeđuju legalno privremeno priključenje na infrastrukturu za vlasnike koji su trajno rešili svoje stambene potrebe.