Skip to content Skip to footer

VP advokatska kancelarija savetovala klijenta prilikom…

VP advokatska kancelarija • avg 28, 2023

VP advokatska kancelarija savetovala klijenta prilikom akvizicije IT kompanije u Srbiji

VP advokatska kancelarija savetovala je kompaniju Sava Re iz Slovenije u akviziciji 100% udela u kompaniji Application Software Partner doo Beograd (ASP).

Sava Re je matično društvo Sava Grupe društava, pri čemu su poslovne aktivnosti ove grupe društava prisutne u zemljama Jugoistočne Evrope i obuhvataju poslove reosiguranja, životnog, neživotnog, penzionog i zdravstvenog osiguranja. Cilj kupovine 100% udela u ASP, koja pruža IT usluge, tiče se pre svega konsolidacije i jačanje informatičkog sektora u okviru Sava Grupe.

Pravno savetovanje VP advokatske kancelarije odnosilo se postupak pregovora, izrade pravne analize poslovanja ASP (legal due diligence), pripreme kupoprodajnog ugovora, pribavljanje odobrenja koncentracije za sprovođenje transakcije kod organa zaštitu konkurencije u Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu i Severnoj Makedoniji, kao i sprovođenja transakcije pred nadležnim organima.

VP advokatsku kancelariju predvodili su partner Dejan Plamenac i advokat Igor Joksović, dok su postupku transakcije učestvovali i stariji advokat Marijana Biševac, te advokati Vasilisa Pejović, Besim Parduzi i Daniela Todorovska, koji su pružili podršku za postupke odobrenja koncentracija u Crnoj Gori, Kosovu i Severnoj Makedoniji.