Skip to content Skip to footer

VP tim savetovao klijenta prilikom zaključenja ugovora o otkupu…

Teodora Novković • dec 26, 2023

VP tim savetovao klijenta prilikom zaključenja ugovora o otkupu potraživanja

Tim VP advokatske kancelarije nedavno je, kao pravni savetnik, učestvovao u postupku zaključenja ugovora o otkupu potraživanja između kompanije ODM Collections doo Albanija i albanske telekomunikacione kompanije One Albania. One Albania se ističe kao vodeći telekomunikacioni operater u zemlji, zauzimajući značajno mesto po zastupljenosti na tržištu. Kako se radi o ugovoru velike nominalne vrednosti, zahtevao je pravnu podršku i angažovanje naših kolega u svim fazama zaključenja.

Kompanija ODM Collections, društvo koje se profesionalno bavi otkupom potraživanja, angažovalo je našu kancelariju u postupku pravne analize potraživanja, pripreme kupoprodajnog ugovora kao i svim ostalim relevantnim aspektima u vezi sa prenosom potraživanja na novog poverioca.

Našu kancelariju u realizaciji ovog pravnog posla predvodio je tim advokata koji su činili: Predrag Miladinović, Magdhalini Lena, Milica Mišić i Marina Šorak.

Ova uspešna transakcija predstavlja još jedan u nizu poslovnih uspeha i uspešne saradnje sa kompanijom ODM Collections, ne samo u Srbiji, već i na drugim tržištima svedoči o dugotrajnoj saradnji i poverenju koje nam klijenti ukazuju.