Skip to content Skip to footer

VP tim savetovao klijenta prilikom zaključenja ugovora o…

Teodora Novković • jan 11, 2024

VP tim savetovao klijenta prilikom zaključenja ugovora o otkupu potraživanja

Tim advokata iz VP advokatske kancelarije pružio je stručne savete kompaniji ODM Asset doo Podgorica tokom realizacije transakcije otkupa portfolija problematičnih potraživanja od strane Erste banke u Crnoj Gori.

Naš tim je aktivno učestvovao u pregovorima sa Erste bankom, brižljivo zastupajući interese klijenta i posvećujući pažnju svim relevantnim aspektima ove transakcije. Posebnu ulogu tokom zaključenja ovog posla imali su advokati Dejan Vuković, Predrag Miladinović, Vasilisa Pejović i Milica Mišić, koji su preuzeli odgovornost za sveobuhvatnu stručnu pravnu analizu portfolija, pripremu ponude i ugovora, kao i sprovođenje svih povezanih pravnih poslova u vezi sa prenosom potraživanja na novog poverioca.

Ova uspešna transakcija predstavlja dodatni dokaz uspešne saradnje sa klijentom ODM Asset doo u Podgorici, ali i obnavljanja uspešne saradnje sa Erste bankom u Crnoj Gori. Na osnovu postignutih rezultata, VP advokatska kancelarija nastaviće da bude pouzdan partner klijentu, pružajući regionalnu podršku.