Skip to content Skip to footer

VP advokatska kancelarija savetovala ODM Collections tokom…

Predrag Miladinović • feb 26, 2024

VP advokatska kancelarija savetovala ODM Collections tokom strateške akvizicije

VP advokatska kancelarija odigrala je značajnu ulogu u savetovanju kompanije ODM Collections pri njenoj akviziciji udela od 50% u portfoliju problematičnih kredita (NPL) Grupe LynxCap. Stručni tim kancelarije, pod rukovodstvom Dejana Plamenca, partnera sa dugogodišnjim iskustvom na polju privrednog prava, upravljao je ovom inicijativom i osigurao nesmetan tok transakcije.

Sveobuhvatne pravne usluge koje smo pružili obuhvatale su pregovore, izradu Ugovora o otkupu akcija (SPA) i zaključenje i upis akvizicije. Partneri u kancelariji Predrag Miladinović i Višnja Mandić, kao i advokat Kristina Jovanović, sproveli su temeljnu analizu portfolija (due diligence), iskoristili svoje stručno znanje i iskustvo u rešavanju komercijalnih aspekata transakcije i vodili pregovore do uspešnog završetka.

Naše angažovanje u ovoj transakciji još jednom naglašava posvećenost pružanju pravnih saveta najvišeg kvaliteta i dokazuje sposobnost uspešne realizacije korporativnih poslova.

U narednom periodu, VP advokatska kancelaija nastaviće saradnju sa kompanijom ODM Collections i Grupom LynxCap i na taj način učvrstiti svoju poziciju u regionu Zapadnog Balkana.