Skip to content Skip to footer

Višnja Mandić učesnik panela Udruženja pravnika u privredi

Anastasija Lukovac • mar 19, 2024

Višnja Mandić učesnik panela Udruženja pravnika u privredi

U prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, dana 12.03.2024. godine, Udruženje pravnika u privredi Srbije na čelu sa dr Natašom Petrović Tomić, redovnom profesorkom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizovalo je panel prvenac na temu ,,Javni izvršitelj u funkciji efikasne naplate potraživanja i sprovođenja izvršenja sudskih odluka“.

Panel se fokusirao na ulogu izvršitelja u praksi, njihovu saradnju sa drugim organima, kao i na dostupnost, transparentnost, učinak i nadzor nad njihovim radom.

Partner Višnja Mandić, nastupila je ispred VP advokatske kancelarije diskutujući na temu privrede i izvršitelja u praksi, zajedno sa Duškom Maslovara, sudijom Privrednog suda u Beogradu, Ljiljanom Milovanović, sudijom Privrednog Apelacionog suda u Beogradu i Nikolom Babićem, rukovodiocem službe prinudne naplate JKP Infostan, pod moderatorskom palicom Dragane Vojvodić, javnog izvršitelja iz Beograda. Višnja je svojim izlaganjem pružila dublji uvid u izazove prakse u Srbiji, analizirajući probleme pri pokretanju izvršnog postupka, odnos izvršnog poverioca sa javnim izvršiteljem i promenu javnog izvršitelja, kao i efikasnost javnog izvršitelja u sprovođenju izvršenja i prodaju potraživanja, koja postaje uobičajena praksa u Srbiji.

Panel je naglasio važnost saradnje između svih relevantnih aktera kako bi se unapredila efikasnost naplate potraživanja i sprovođenja izvršenja sudskih odluka.