Skip to content Skip to footer

VP tim savetovao klijenta pri realizaciji značajne transakcije  

Teodora Novković • apr 19, 2024

VP tim savetovao klijenta pri realizaciji značajne transakcije  

Tim VP advokatske kancelarije je savetovao klijenta, kompaniju ODM Collections doo Beograd, u transakciji kupovine aparata za vodu i ustupanja potraživanja iz ugovora o korišćenju aparata za vodu od kompanije Knjaz Miloš Natura doo Beograd.

ODM Collections je pored kupovine aparata za vodu od Knjaz Miloša otkupio i sva potraživanja nastala iz ugovora o korišćenju aparata za vodu.

VP tim je aktivno učestvovao u pregovorima sa Knjaz Miloš Naturom, zastupajući i štiteći interese klijenta i vodeći računa o svim aspektima ove transakcije.

Ključnu ulogu u realizaciji transakcije imali su managing partner Predrag Miladinović i advokat Marina Šorak, koji su bili zaduženi za sveobuhvatnu pravnu analizu portfolija, pripremu ponude i ugovora kao i sprovođenje svih povezanih pravnih poslova u pogledu prenosa svojine na klijenta kao novog vlasnika.

Uspešno okončana transakcija između ODM Collections i Knjaz Miloš Nature jasno svedoči o ekspertizi i posvećenosti VP advokatske kancelarije, potvrđujući uspešnu saradnju sa kompanijom ODM Collections. VP advokatska kancelarija će i dalje pružati podršku našim klijentima u realizaciji poslovnih ciljeva, nudeći stručno vođenje i pravnu zaštitu u transakcijama širom naše zemlje i regiona Zapadnog Balkana.