Skip to content Skip to footer

Danica Bulatović

Danica je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine. Nakon završenih osnovnih studija i pripravničkog staža polaže i pravosudni ispit. VP timu se pridružila u decembru 2022. godine.