Skip to content Skip to footer

VP advokatska kancelarija kao savetnik pri kupovini prvog…

Danica Bulatović • jan 12, 2023

VP advokatska kancelarija kao savetnik pri kupovini prvog velikog bankarskog portfolija u Crnoj Gori

Tim VP advokatske kancelarije je ovog puta savetovao klijenta, kompaniju ODM Asset doo Podgorica u transakciji kupovine velikog bankarskog portfolija Crnogorske komercijalne banke, člana OTP Grupe.

Naš tim je savetovao klijenta u pravnoj analizi portfolija, pripremi kupoprodajnog ugovora nominalne vrednosti preko 3 miliona evra i postupcima u vezi sa prenosom kolaterala na ODM Asset doo Podgorica.

Advokati koji su učestvovali u savetovanju prilikom ove transakcije su naše kolege Predrag Miladinović, Vasilisa Pejović, Tijana Todosijević i Milica Mišić.

Za naš tim ova transakcija je podsticaj da nastavi sa učešćem u velikim projektima na teritoriji Crne Gore.