Skip to content Skip to footer

Dina Jokić

Dina Jokić

Direktor ljudskih resursa
 
 

Dina Jokić je master pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i iskustvom u advokaturi u trajanju od 7 godina, tokom kojih je zastupala i pružala podršku poslovanju domaćih i međunarodnih klijenata. U narednom periodu od 3 godine radila je za renomiranog inostranog klijenta na poziciji direktora ljudskih resursa.

Član VP tima postala je u martu 2024. godine.