Skip to content Skip to footer

Irena Đerić

Irena Đerić

Advokatski pripravnik

 

Irena je završila Trinaestu beogradsku gimnaziju, nakon čega upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je 2022. godine diplomirala na međunarodno-pravnom smeru.

Pridružila se VP timu u novembru 2023. godine.