Skip to content Skip to footer

Milovan Kalezić

Milovan Kalezić

Advokatski pripravnik
 

Milovan je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završenih osnovnih studija upisuje master akademske studije, poslovno-pravni modul, pod-modul Pravo intelektualne svojine, koje završava u februaru 2022. godine.

Timu VP advokatske kancelarije pridružio se u junu 2022. godine.