Skip to content Skip to footer

Korporativizacija javnih preduzeća

Igor Joksović • dec 16, 2022

Korporativizacija javnih preduzeća

Prethodnih dana Ministarstvo privrede Republike Srbije objavilo je nacrt Zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije, a koji je predstavlja integralni deo sprovođenja Strategije državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine.

Naime, Republika Srbija polako započinje proces reformisanja javnih preduzeća, koja predstavljaju višedecenijski problem države zbog loše organizacione strukture i nepostojanja korporativne kulture upravljanja preduzećima. U tom cilju, Vlada Republike Srbije je usvojila Strategiju koja pruža uputstva u vezi sa ciljevima vlasničkog upravljanja nad javnim preduzećima, ciljevima finansijskih i javnih politika, kao i principima korporativnog upravljanja i praksama nadzora nad javnim preduzećima u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom. Ova Strategija, predstavlja takođe osnovu za sprovođenje tzv. „Korporativizacije javnih preduzeća“ – promenu pravne forme svih javnih preduzeća u akcionarska društva i društva sa ograničenom odgovornošću, što je jedan od glavnih preduslova za uspešno reformisanje javnih preduzeća kao što su: EPS, Srbijagas i druga.

S tim u vezi, izrađen je nacrt Zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije. Glavni cilj Zakona je da se konačno pravno usklade sva javna preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima. Takođe, navedenim Zakonom biće uređen način vlasničkog upravljanja i unapređenja korporativnog upravljanja u privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije, kao i druga pitanja u vezi sa pravnim položajem državnih privrednih društava. Pored toga, treba istaći da Zakon predviđa centralizaciju vlasničkog upravljanja, koja podrazumeva kontrolu svih privrednih društava od strane nadležnog ministarstva gde se kao član (vlasnik) pojavljuje Republika  Srbija, kao i način na koji će se javna preduzeća korporativizirati (promeniti pravnu formu). U narednom periodu nacrt Zakona će biti predmet javne rasprave gde očekujemo da stručna javnost da svoje predloge i sugestije, a što će svakako biti slučaj, imajući u vidu da se već sada otvaraju pitanja mogućnosti primene pojedinih odredbi Zakona.