Skip to content Skip to footer

Igor Joksović

Igor Joksović

Stariji advokat
 

Igor je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2017. godine, smer međunarodno-pravni. Trenutno pohađa Master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, trgovinsko-pravni modul.

Timu VP advokatske kancelarije pridružio se u januaru 2018. godine. Tokom 2020. godine položio je pravosudni ispit, a u oktobru iste godine postao je advokat.