VP advokatska kancelarija i RCEL objavili su vodič…

VP advokatska kancelarija i RCEL objavili su vodič Kako postati kupac – proizvođač

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da su naše koleginice Danica Janković i Jelena Plamenacu saradnji sa Regionalnim centrom ekološkog prava (RCEL) učestvovale u izradi stručnog vodiča “Kako postati kupac – proizvođač” u Republici Srbiji. Celokupan normativni okvir, postupak, ali i izazove u praksi sa kojima se u Republici Srbiji sreću kupci – proizvođači električne energije, možete pronaći u vodiču.