Skip to content Skip to footer

VP advokatska kancelarija i RCEL objavili su vodič…

Jelena Plamenac i Danica Janković • dec 20, 2022

VP advokatska kancelarija i RCEL objavili su vodič Kako postati kupac – proizvođač

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da su naše koleginice Danica Janković i Jelena Plamenacu saradnji sa Regionalnim centrom ekološkog prava (RCEL) učestvovale u izradi stručnog vodiča „Kako postati kupac – proizvođač“ u Republici Srbiji. Celokupan normativni okvir, postupak, ali i izazove u praksi sa kojima se u Republici Srbiji sreću kupci – proizvođači električne energije, možete pronaći u vodiču.