Skip to content Skip to footer

VP tim savetovao klijenta u akviziciji portfolija problematičnih…

Kristina Subotić • feb 20, 2023

VP tim savetovao klijenta u akviziciji portfolija problematičnih potraživanja obveznika od vodeće srpske osiguravajuće kuće

Tim VP advokatske kancelarije savetovao je klijenta, kompaniju ODM Collections doo Beograd, u transakciji kupovine portfolija problematičnih potraživanja nominalne vrednosti veće od 15 miliona evra, od kompanije Dunav osiguranje ado, kao vodeće srpske osiguravajuće kuće.

VP tim savetovao je klijenta u postupku pravne analize portfolija, pripreme kupoprodajnog ugovora као i povezanim pravnim poslovima u pogledu prenosa kolaterala na novog poverioca.

Pravni tim naše kancelarije predvodila je Aleksandra Kozić, stariji advokat.

Ova transakcija predstavlja još jedan vid uspešne saradnje sa kompanijom ODM Collections doo, usled čega će VP advokatska kancelarija i u budućnosti nastaviti da zastupa klijenta u transakcijama širom naše zemlje, ali i regiona.