Skip to content Skip to footer

Dejan Vuković panelista na konferenciji u organizaciji…

VP advokatska kancelarija • maj 11, 2023

Dejan Vuković panelista na konferenciji u organizaciji Privredne komore Crne Gore

Dana 10.05.2023. godine, Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa kompanijom ODM Collections, organizovala je konferenciju pod nazivom „Kako uspešno upravljati problematičnim potraživanjima u privredi“.

Panelisti na forumu bili su Dražen Stevanović, izvršni direktor kompanije ODM Collections, Dejan Vuković, managing partner VP advokatske kancelarije, Ana Milović, rukovodilac odeljenja za računovodstvo, trezor i korisničke finansije Crnogorskog Telekoma i Nikola Bošković, direktor službe rizika i naplate Addiko banke, dok je skup moderirala Vasilisa Pejović, nezavisni advokat u saradnji sa VP advokatskom kancelarijom.

Fokus je bio na temama koje se odnose na prodaju i servis problematičnih potraživanja, te poreske aspekte i reputacione rizike koje tretman problematičnih potraživanja može da prati. Ukazano je i na važnost komunikacije, monitoringa i operativnih aktivnosti sa operaterima/serviserima ili kupcima potraživanja, kao i o čestim zabludama u praksi. Takođe je bilo reči o tome da li i kada samostalno upravljati problematičnim potraživanjima ili taj posao poveriti profesionalnim kompanijama koje se njima bave, te pravnim efektima i poreskom tretmanu prenosa potraživanja.

Na naše izrazito zadovoljstvo, konferenciji je prisustvovalo preko 70 predstavnika državnih institucija, kompanija, banaka i osiguravajućih društava među kojima su Investiciono-razvojni fond Crne Gore, Elektroprivreda Crne Gore, Crnogorski Telekom, Centralna banka Crne Gore, Crnogorska komercijalna banka, NLB banka, Sava osiguranje, Generali osiguranje, kao i mnogi drugi.

Kompletno saopštenje Privredne komore Crne Gore povodom održane konferencije dostupno je na sledećem linku: https://komora.me/saopstenja/kako-uspjesno-upravljati-problematicnim-potrazivanjima-u-privredi, dok je snimak dostupan na sledećem linku: https://youtu.be/Pvtv8n-t-O8