Skip to content Skip to footer

Dejan Vuković

Dejan Vuković

Managing partner – advokat

 
 

Dejan je managing partner kancelarije Vuković & partneri AOD Beograd i profesionalno se bavi advokaturom 18 godina. Tokom svoje bogate karijere bio je lider i član različitih pravnih timova u brojnim domaćim i regionalnim M&A transakcijama, kao i transakcijama vezanim za kupovinu, prodaju i upravljanje velikim NPL portfeljima.

Potpredsednik je Saveza za imovinu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), kao i član Zajedničke grupe Vlade Republike Srbije za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke „Doing Business“.

Dejan je član brojnih upravnih i nadzornih odbora renomiranih međunarodnih i domaćih kompanija, kao i udruženja građana.

Diplomirao je 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je na istom fakultetu završio i Specijalističke studije za korporativno upravljanje.

Tečno govori engleski jezik.