Skip to content Skip to footer

Reforma energetskih zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine

Adnan Sarajlić, Edna Basara • sep 5, 2023

Reforma energetskih zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine

Dana 31.07.2023. godine usvojen je set reformskih energetskih zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine sa ciljem usklađivanja propisa iz oblasti električne energije sa propisima Evropske unije iz ove oblasti.

Reforma se odnosi na sljedeće zakone:

  1. Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 60/23; i
  2. Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Pored navedenih reformi postojećih zakona, usvojen je i Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine također objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 60/23 kojim se sistemski uređuju pitanja od zajedničkog značaja za korištenje više oblika energije unutar sektora električne energije, prirodnog gasa, naftnih derivata, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Ključne promjene koje donosi set energetskih zakona u odnosu na raniju zakonsku regulativu:

  • Fizičko lice u svojstvu prosumera može proizvoditi dio električne energije za vlastite potrebe;
  • Mogućnost udruživanja prosumera kao fizičkih lica u zajednice radi proizvodnje, potrošnje, skladištenja, razmjene i prodaje električne energije;
  • Ukidanje obaveznog posjedovanja energetske dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje i skladištenja električne energije;
  • Ukidanje obaveznog posjedovanja energetske dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije instalisane snage manje od 1MW;
  • Uvođenje pojednostavljene procedure za priključenje elektrana za vlastite potrebe krajnjih kupaca koji proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora instalisane snage do uključivo 23 kW;
  • Oslobađanje od obaveze pribavljanja akta o usaglašenosti projektne dokumentacije sa odredbama Zakona o električnoj energiji;
  • Pooštravanje kaznenih odredaba za slučajeve kršenja Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efiksne kogeneracije od strane Operatora za OIEiEK; i
  • Osigurano kontinuirano vršenje nadzora nad radom elektroenergetskih subjekata.

Zaštita građana kao krajnjih kupaca, stabilnost i efikasnost sektora energetike, usklađivanje sa standardima Evropske unije, povećanje sigurnosti snabdijevanja, samo su dio od ciljeva značajne reforme energetskih zakona naročito u periodu energetske krize kao i trenda dekarbonizacije.