Skip to content Skip to footer

Magdhalini Lena

Magdhalini Lena

Advokat

 

Magdhalini Lena je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tirani 2014. godine. Zvanje mastera iz oblasti krivičnog prava stekla je 2016. Godine 2017. postala je član Advokatske komore.

Magdhalini se pridružila našem timu u Tirani 2022.