Skip to content Skip to footer

Marina Timotić

Marina Timotić

Advokat

 

Marina je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine, nakon čega je naredne dve godine provela radeći na poziciji advokatskog pripravnika u jednoj od renomiranih advokatskih kancelarija u Beogradu. Nakon položenog Pravosudnog i Advokatskog ispita, VP timu se pridružila u januaru 2019. godine, gde je započela svoju advokatsku karijeru u odeljenju Bankarstvo i finansije, sa fokusom na razvijanju strategije i savetovanja kompanija u procesu upravljanja njihovom likvidnošću, obezbeđenju i naplati potraživanja iz komercijalnih transakcija.

Tokom 2020. i prve polovine 2021. godine, Marina se kao menadžer Odeljenja za građansko pravo, zajedno sa svojim timom bavila osetljivim pravnim pitanjima koja se tiču ličnog statusa građana i njihove intimne sfere. Počev od maja 2021. godine, odgovorna je za rad tima koji se bavi servisiranjem NPL portfolia i prodajom problematičnih plasmana i kolaterala.