Skip to content Skip to footer

Sabina Dautović

Sabina Dautović

Advokat

 

Sabina je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine, smer pravosudno-upravni. Tokom 2017. godine stekla je zvanje Master prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, za oblast radnog prava. Nakon obavljenog pripravničkog staža, polaže pravosudni i advokatski ispit tokom 2021. godine, i počinje da radi samostalno, a poslovnu saradnju sa nama je započela u julu 2022. godine.