Skip to content Skip to footer

David Bojić

David Bojić

Advokatski pripravnik

 

David Bojić je jedan od istaknutih učesnika VP Letnje škole prava, koju je pohađao tokom 2021. godine.

David je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2022. godine, smer pravosudno-upravni. Nakon završenih osnovnih studija, upisuje master akademske studije, modul – pravo privrednih društava.

Našem timu se pridružio u oktobru 2022. godine.