Skip to content Skip to footer

Miloš Krvavac

Miloš Krvavac

Advokatski pripravnik

 

Miloš je završio gimnaziju u Paraćinu, društveno-jezički smer, nakon čega upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je u novembru 2023. godine na pravosudno-upravnom smeru.

VP timu se pridružio u decembru 2023. godine.