Skip to content Skip to footer

Rastko Jovanović

Rastko Jovanović

Advokatski pripravnik
 
 

Rastko je završio Četrnaestu beogradsku gimnaziju, nakon čega upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je 2022. godine diplomirao na međunarodno-pravnom smeru.

Timu VP advokatske kancelarije pridružuje se u martu 2022. godine.