Skip to content Skip to footer

Nikolina Dubroja

Nikolina Dubroja

Advokatski pripravnik

 

Nikolina je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021. godine, smer pravosudno-upravni. Nakon završenih osnovnih studija, upisuje Master akademske studije, trgovinsko-pravni modul.

Član tima VP advokatske kancelarije postala je u septembru 2021. godine.