Skip to content Skip to footer

Selena Gojković

Selena Gojković

Advokat

 

Selena je diplomirala na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2018. godine.

Timu se pridružila u novembru 2018. godine, a tokom 2021. godine položila je i pravosudni ispit, te je u decembru iste godine postala advokat.