Skip to content Skip to footer

Aleksandra Kozić

Aleksandra Kozić

Stariji advokat
 

Aleksandra se pridružila VP timu u januaru 2016. godine, na poziciji advokatskog pripravnika, u okviru odeljenja Bankarstvo i finansije, gde je pretežno bila fokusirana na servisiranje NPL portfolija i savetovanje klijenata u postupcima akvizicije portfolija problematičnih potraživanja i aseta.

Tokom 2018. godine položila je pravosudni ispit i u novembru postala advokat u okviru odeljenja Bankarstvo i finansije.

Od decembra 2019. godine dobija status starijeg advokata.