Skip to content Skip to footer

Edna Basara

Edna je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u julu 2022. godine. Godinu dana kasnije okončala je master studije na katedri krivičnog prava.

Dobitnica je priznanja Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu kao jedan od najboljih studenata I i II ciklusa studija.

Timu VP advokatske kancelarije pridružila se u oktobru 2022. godine.