Skip to content Skip to footer

Marijana Momić

Marijana je studije završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer – međunarodno pravo, 2017. godine.

VP timu pridružila se u januaru 2018. godine.