Skip to content Skip to footer

Višnja Mandić

Višnja Mandić

Partner – advokat i Medijator
 
 

Višnja je upisana u Advokatsku komoru Beograda počev od 2011. godine, kada je započela pripravnički staž u VP advokatskoj kancelariji, nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od marta 2021. godine Višnja dobija status partnera.

Počev od 2014. godine Višnja se upisuje u imenik advokata pri Advokatskoj komori Srbije.